Ngồi bus tình cờ nghe được..Ánh đèn tối đầy mê hoặc phải không?