ai đây??

còn ai ngoài cô gái đáng yêu của tôi♥ (ý tôi là tôi thấy cô gái ấy đáng yêu, vô cùng đáng yêu, một sức hút khó cưỡng *lalala*)

1 vẻ đẹp phi giới tính<3