Nào hay e đã vứt hết những kí ức đã qua… chẳng hề suy nghĩ những phút đắm đuối những chiếc hôn nhẹ nhàng… và rồi cơn gió cuốn lấy hết những nổi xót xa vô hình nơi đây… khi e bên a…